Omizje “Pametne vasi – nove tehnologije in koncepti za ohranitev podeželja”