Odbor Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja AGRI je podprl predlog pilotnega projekta Pametna podeželska območja