Pametne vasi so nov način življenja. So skupnosti na podeželju, ki z inovativnimi in praktičnimi rešitvami izboljšujejo svojo odpornost, gradijo na prednostnih in priložnostnih lastnega okolja ter na ta način presegajo pomanjkljivosti. Za višjo kakovost življenja na podeželju.

Pametne vasi nas učijo uporabiti že uveljavljeno znanje in sposobnosti terin ga nadgraditi z digitalno tehnologijo in inovativnimi rešitvami. So pot do zelene, digitalne in odporne prihodnosti podeželja.

S ciljem spodbujanja razvoja podeželja prek koncepta Pametnih vasi, smo na tej strani za vas zbrali tako izzive kot tudi rešitve: primere dobrih in uveljavljenih praks pametnega razvoja podeželja, aktualne politike in tudi razpise ter druge možnosti financiranja.

Izberite svoje področje in stopite v prihodnost.

Temelji pametnih vasi

V naslednjih desetletjih bomo podeželje ohranili in razvili s pomočjo novih tehnologij in konceptov, Slovenija pa bo vodilna evropska država pri povečevanju kakovosti življenja na podeželju. Živeli bomo v pametnih vaseh.