V Sloveniji, z gozdom izredno bogati deželi, je les oziroma lesna biomasa od nekdaj predstavljala zelo pomemben vir energije za ogrevanje. Kot eden izmed ključnih obnovljivih naravnih virov je povečevala neodvisnost od tujih virov, kot sta kurilno olje in plin ter prinašala občutne stroškovne prihranke.

 

Podjetje Biomasa se že od leta 1998 ukvarja z lesom in energetiko. Zgodba se je takrat pričela s prvo vgradnjo sodobnega kotla na lesne sekance Fröling v Zgornji Savinjski dolini, nadaljevala pa z vgradnjo kotlov na lesno biomaso po okoliških kmetijah in prvimi zasnovami lokalnih mikro daljinskih sistemov ogrevanja na lesno biomaso v Lučah, Solčavi in Mozirju. Skozi leta jim je sledilo več kot 3500 izvedenih hišnih kotlovnic, večjih kotlovnic v javnih in industrijskih objektih ter več kot 25 večjih daljinskih sistemov ogrevanja za cela naselja ali dele območij po celotni Sloveniji, za katera podjetje nudi tudi celovito podporno storitev v obliki rednega vzdrževanja, servisiranja in upravljanja, pa tudi dobave lesnih sekancev. Vzporedno je namreč podjetje razvijalo celovito oskrbno verigo s predelavo in dobavo lesnih sekancev in pelet, hkrati pa zasnovalo in razvilo enega najsodobnejših lesnih biomasnih centrov v Nazarjah, z lastno proizvodnjo sekancev in tehnično sušenih sekancev ter proizvodnjo lesnih pelet in briketov. V Biomasinem biomasnem centru Nazarje ima podjetje vgrajen tudi sistem soproizvodnje toplote in elektrike iz lesnega plina – kogeneracijo.

 

Tako se v praksi kaže uspešno povezan koncept celostne izrabe lesne biomase v energetske namene. Zmogljivi sekalniki skrbijo, da letno proizvedemo cca. 88.000 nm3 sekancev, ki so zračno sušeni. Ločeni skladišči sušenih in svežih sekancev dopolnjuje sistem kogeneracij na lesni plin, veriga pa se nadaljuje s sušilnico sekancev in žagovine, ki omogoča proizvodnjo tehnično sušenih sekancev ter je sklenjena s peletirko. Električna energija iz lastne proizvodnje je koristno in učinkovito uporabljena tudi za delovanje električnega sekalnika in s tem proizvodnjo lesnih sekancev. Hkrati avtomatiziran sistem ob učinkoviti soproizvodnji višek električne energije pošilja v omrežje, toploto pa skozi celo leto učinkovito izkorišča za sušenje lesne biomase.

 

Biomasin biomasni center Nazarje v številkah:

 

  • cca. 60.000 m2 površin v industrijski coni
  • cca. 21.000 m2 pokritih površin
  • cca. 88.000 nm3 proizvodnje naravno sušenih sekancev na leto
  • cca. 25.000 nm3 proizvodnje tehnično sušenih sekancev na leto
  • cca. 15.000 ton proizvodnje pelet na leto
  • cca. 500 ton proizvodnje briketov na leto
  • cca. 6.500 MWh proizvedene električne energije iz lesne biomase na leto (kogeneracije)

 

Z razvojem tehnike sušenja sekancev je sledila tudi širitev v segment tehničnega sušenja sena in povezava z zagotavljanjem stroškovno ugodne toplote iz lesnih sekancev za potrebe kvalitetno posušene krme za živali, vključno z optimizacijo dela s pomočjo visečih dvigal Lasco za lažjo manipulacijo s senom in sistema za gnojenje s fleksibilnimi cevmi Perwolf.

Naziv podjetja/organizacije Biomasa d.o.o.
Spletna stran www.biomasa.si
E-poštni naslov info@biomasa.si
Facebook https://sl-si.facebook.com/biomasa.doo/
Twitter /
LinkedIn /
Ulica in hišna številka Krnica 52
Poštna številka in pošta 3334, Luče
Država Slovenija
Telefonska številka +386 (0)3 838 40 86