Grunt, Zavod za socialno podjetništvo na podeželju, je neprofiten zavod s statusom zaposlitvenega centra, ustanovljen z namenom zaposlovanja težje zaposljivih invalidov s podeželja v lokalnem okolju. Pod strokovnim vodstvom invalidom zagotavlja usposabljanje in delo na delovnih mestih primernih njihovim zmožnostim in skrbi za njihovo polnopravno integracijo v zaposlitveno življenje ter razvoj njihove poklicne kariere. Delovanje zavoda je usmerjeno k ustvarjanju pozitivnih koristi za družbo preko izboljševanja kakovosti življenja posameznikov in skupnosti.

Prodaja izdelkov poteka v prostorih zavoda, na tržnicah in stojnicah, pridelke in polizdelke pa odkupujejo tudi lokalni prehrambni ponudniki. Kupcem so na voljo marmelade, džemi, jajca, testenine, krompir, mleko in mlečni izdelki ter drugo.

Predstavitev in zgodovina zavoda:

 1. junija 2014 sta ustanovitelja, Matija Zadrgal in Peter Svetina na Kmetiji Zadrgal, v občini Komendi, ki ima kmetijsko gospodarstvo z dolgoletno tradicijo, ustanovila Zavod Grunt. Zavod je bil ustanovljen v želji po razvijanju dejavnosti raziskovanja in eksperimentalnega razvijanja trajnih in kakovostnih delovnih mest, širitvi dejavnosti kmetije, ter delovanja po načelih socialnega podjetništva in zaposlovanja invalidnih osebe z zmanjšano delovno zmožnostjo.

Osnovni namen zaposlitvenega centra (ZC) je zaposlovanje in usposabljanje invalidov, ki imajo pravico do zaposlitve na zaščitenih delovnih mestih. To so osebe, ki se glede na njihove sposobnosti ne morejo zaposliti niti v invalidskih podjetjih. Pravna oblika organizacije je zavod, ki zaposlenim invalidom zagotavlja varno in njim primerno zaposlitev in deluje na podjetniških principih.

Najpomembnejši izdelki in storitve zavoda:

Svoj namen zavod dosega z izvajanjem sledečih aktivnosti in dejavnosti:

1. Izvajanje predelave in prodaje domačih proizvodov:

  • predelava mlečnih proizvodov,
  • predelava pridelkov za samooskrbo prebivalstva,
  • predelava na kmetiji pridelanih pridelkov,
  • prodaja na kmetiji pridelanih pridelkov in ostalih proizvodov iz pridelave in predelave.

2. Izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja.

3. Svetovanje, informiranje, izobraževanje in zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih družbenih skupin:

  • svetovanje in mentoriranje družbam, ki zaposlujejo invalide,
  • svetovanje in motiviranje invalidov in druge ranljive družbene skupine za aktivno vlogo v delovanje na podeželju,
  • izobraževanje za delo na podeželju.

4. Sodelovanje pri razvoju programov na področju zaposlovanja invalidov na podeželju.

Poslanstvo zaposlitvenega centra je ustvarjanje delovnih mest za težko zaposljive. V okviru tega zagotavlja usposabljanje, izobraževanje in raziskovanje katerega namen ni samo optimiranje poslovanja zavoda ampak predvsem povečanje osveščenosti v okolju in iskanje novih alternativno inovativnih načinov vključevanja skupin ob robu v družbo na način, da se počutijo polnovredne osebe, ki prispevajo k družbi. Enakopravnost, ponujanje priložnosti in omogočanje dostojnega polnovrednega življenja v okviru zmožnosti je cilj, ki ga bomo zasledovali in realizirali.

Program storitev obsega:

 • predelava mleka v jogurte, skuto in ostale mlečne proizvode,
 • dela v hlevu in okolici,
 • dela na polju,
 • predelava poljskih pridelkov,
 • predelava zelenjave,
 • predelava sadja,
 • čiščenje poljskih pridelkov, zelenjave in sadja,
 • posamezna opravila pri pripravi polizdelkov,
 • prodaja in distribucija proizvodov.

Poleg osnovne dejavnosti, usposabljanja in zaposlovanja invalidov na zaščitenih delovnih mestih, se v zavodu zavedamo širše družbene odgovornosti in posebnega pomena, ki ga imamo, saj nastopamo tudi kot aktiven soustvarjalec socialne politike v skupnosti.

Naziv podjetja/organizacije Grunt zavod za socialno podjetništvo na podeželju
Spletna stran https://www.grunt-sop.si/
E-poštni naslov kmetija@grunt-sop.si
Facebook https://www.facebook.com/gruntZC/
Twitter https://twitter.com/gruntTM
Ulica in hišna številka Glavarjeva cesta 50
Poštna številka in pošta Komenda 1218
Država Slovenija
Telefonska številka 031333301