Kmetijski zavod Bric, Soča je neprofitna organizacija namenjena ekološki reji domačih živali, oživitvi življenja na vzpetini Korada in podpori vsem živinorejcem v Sloveniji. Za sedaj deluje kot družinski zavod. Uspevamo na področju ekološke reje prežvekovalcev, 15 let že vzdržujemo pašne površine na Koradi (slednje bi se že zdavnaj zarasle brez našega obdelovanja) in podpiramo živinorejce v Sloveniji s ušesnimi in pametnimi znamkami.

Sistem pametnih ovratnic in pametnih ušesnih znamk SenseHub deluje na mlečnih kravah, na dojiljah in na mlečnih teletih. Pri mlečnih kravah deluje na področju plodnosti, zdravja in toplotnem stresu. Prvo in drugo področje poroča po posamezni kravi, tretje poroča po skupinah ali celotni čredi. Enako velja za krave dojilje. Pri teh dveh skupinah kmetje lahko izbirajo med pametnimi ušesnimi znamkami ali pametnimi ovratnicami. Pri mlečnih teletih SenseHub poroča o zdravju telet. Tu je edina možnost uporaba pametnih ušesnih znamk. Sistem SenseHub poroča na pametni telefon, tablico ali na računalnik. Za delovanje zahteva internet (brez delujočega Interneta neodvisno deluje 30 dni). Poročanje je prilagojeno hitremu zaznavanju problemov pri živalih (10 sek). Poročanje je na osnovi merjenja gibanja, prežveka in hranjenja živali. Sistem je uporaben tudi kot hlevska knjiga. Prve nekajletne izkušnje uporabe v Sloveniji kažejo na visoko učinkovitost sistema SenseHub, kar pomeni več telet, več mleka, manj bolezni, krajše okrevanje in posledično bolj učinkovita reja in manjšo škodo za okolje. Opis delovanja

Kmetijski zavod Bric, Soča je neprofitna organizacija, ki deluje na območju celotne Slovenije. Zaposlene imamo 3 ljudi in delamo s 6.000 kmeti v Sloveniji.

Sami se ukvarjamo s celoletno pašo prežvekovalcev (govedo, ovce in koze) na območjih z omejenimi dejavniki (100-900 metrov nad morjem). Skrbimo za podporo pravilnemu označevanju domačih živali, uvajamo nove, elektronsko podprte tehnologije reje domačih živali, prispevamo k izobraževanju kmetov in jim nudimo brezplačno podporo z nasveti. Smo dobavitelji  za državne in mednarodne projekte (kjer uspemo na razpisih) za zaščito domačih živali, pašništvo in elektronsko podporo reji. Sodelujemo pri EU projektu Pametne vsi. Podpiramo pašno rejo prežvekovalcev z visokimi ekološkimi standardi. Skrbimo za odkup jagnjet, pomagamo pri trgovanju s plemensko živino, objavljamo strokovne prispevke v poštenih medijih in nudimo pomoč kmetom na socialnih omrežjih.

Cilji zavoda

  • reja drobnice na zahodu Slovenije, kjer je živinoreja vse povojno obdobje propadala
  • revitalizacija planine Korada
  • poglobljeno sodelovanje s slovenskimi, italijanskimi in avstrijskimi živinorejci preko meje
  • e-podpora vsem slovenskim rejcem domačih živali, predvsem pa mladim rejcem prežvekovalcev: pametne ušesne znamke, fotogrametrija telesnih mer pri domačih živalih, uporaba e-ušesnih znamk, uporaba pametnih tehnologij pri paši kot so kamere, inteligentni pašni aparati in droni, satelitske ovratnice in podobno
  • prodaja visokokakovostnega mesa prežvekovalcev vključno z zorenjem le tega
Naziv podjetja/organizacije Kmetijski zavod Bric, Soča
Spletna stran www.bric.si
E-poštni naslov vitomir@bric.si
Facebook https://www.facebook.com/kmetijskizavodbricsoca
Twitter @VitomirBric
LinkedIn https://si.linkedin.com/in/vitomir-bric-737aa7103
Ulica in hišna številka Soča 54B
Poštna številka in pošta 5232 Soča
Država Slovenija
Ulica in hišna številka – izpostava Hruševlje 10
Poštna številka in pošta – izpostava 5212 Dobrovo
Država – izpostava Slovenija
Telefon +386 (0)51 611 1105