Zavod Dobra pot je organizacija s statusom v javnem interesu na področju kulture, ki že vrsto let neutrudno opozarja na bogastvo kulturne in naravne dediščine podeželja.

S pestrim programom aktivnosti bogati življenje v podeželskem okolju Krasa in Brkinov. Dediščino varuje, promovira in popularizira prek različnih vrst izobraževanj in delavnic, predavanj in pohodov po podeželski krajini. Pri tem trajno sodeluje s ključnimi lokalnimi deležniki, poleg tega se je na področju razvoja priložnosti za podeželsko mladino uveljavil tudi v mednarodnem okolju.

V letih 2020 in 2021 se je zavod usmeril v razvoj inovativnih digitalnih rešitev za ohranjanje, promocijo in popularizacijo dediščine.

Poslanstvo Zavoda Dobra pot je razvijati programe delavnic in izobraževanj, ki učinkovito naslavljajo aktualne družbene izzive v ruralnem okolju in širše, na način, da v ljudeh spodbujajo razvoj vrednot. Ob tem si prizadevamo ozaveščati o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine in spodbujati kulturne, solidarne odnose med ljudmi ter med človekom in naravo.

Aktivnosti zavoda so namenjene širokemu spektru ciljnih skupin, od najmlajših, do najstarejših, posebna pozornost je posvečena ustvarjanju novih priložnosti za ruralno mladino. Zavod uporablja dediščino tudi kot vezivo za ustvarjanje medgeneracijskega dialoga in povezovanje podeželske skupnosti.

Področja dediščine, ki jih naslavlja zavod:

 • arheološka dediščina – popularizacija in ozaveščanje javnosti o pomembnosti in zanimivosti arheoloških najdišč v lokalnem okolju;
 • pletarska dediščina – ohranjanje, širjenje in razvoj pletarske dediščine slovenskega prostora;
 • zeliščarstvo in biotska raznovrstnost – obujanje starih znanj iz ljudskega zdravilstva in osveščanje o načinih ohranjanja naravnih rastišč in habitatov
 • dediščina predilstva in tkalstva – izobraževanje o starih, sonaravnih tehnikah ter zgodovini predilstva in tkalstva v lokalnem okolju
 • naravna dediščina – okoljevarstvo: ozaveščanje o problematiki kopičenja odpadkov, neekološke embalaže, spodbujanje ponovne rabe odsluženih predmetov

Inovacije/dobre prakse:

 1. Varuh spomina – mobilna aplikacija za beleženje živega ustnega izročila med ljudmi. V aplikaciji se prek medgeneracijskih in drugih aktivnosti beležijo in komunicirajo védenja in pričevanja starejših.
  Projekt omogoča digitalizacijo ustnega izročila in družbeno-koristno uporabo IKT. Poleg tega ustvarja priložnosti za digitalno opismenjevanje, krepitev medgeneracijskega sodelovanja in medgeneracijski prenos znanja ter izkušenj. Vpliva na pozitivno razumevanje družbene vloge starejših in utrjuje zavedanje o vrednosti in pomenu ustnega izročila.
  (izid aplikacije: april 2020)
 2. Operacija »Izročilo« – inovativna spletna platforma za objavljanje dediščinskih vsebin in povezovanje akterjev, ki izkorišča izjemen potencial dediščinskih vsebin v sodobnem digitaliziranem svetu za ustvarjanje novih virov prihodkov, ohranjanje izročila in s tem izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.Platforma s pomočjo sodobnih digitalnih tehnologij in inovativnih pristopov celostno predstavlja dediščinske obrti, izdelke in storitve in s tem:
  > dviga dodano vrednost teh obrti, izdelkov in storitev;
  > razširja trg za dediščinske obrti, izdelke in storitve:
  > spodbuja nosilce dediščinskih obrti, izdelkov in storitev k uporabi sodobnih digitalnih tehnologij;
  > osvetljuje vlogo lokalne dediščine pri razvoju podjetništva, ustvarjanju delovnih mest na podeželju, ohranjanju podeželske krajine ter dvigu kakovosti življenja na podeželju.
  (obdobje projekta: okt. 2021–jun. 2023)
Naziv podjetja/organizacije Zavod Dobra pot, zavod za kulturo in sonaravno delovanje
Spletna stran www.dobra-pot.si
E-poštni naslov info@dobra-pot.si
Facebook https://www.facebook.com/DobraPot
Ulica in hišna številka Barka 31
Poštna številka in pošta 6217 Vremski Britof
Država Slovenija
Telefonska številka 040-758-346