Zavod ID20 deluje na področju razvoja in ohranjanje kulturne dediščine. V ospredje postavlja inovativne pristope, ki v polje kulturne dediščine vnašajo prvine (socialnega) podjetništva, marketinga in arhitekture.
S tem tudi odgovarja na potrebe podeželskih in drugih perifernih območij, ki zaradi globalnih sprememb beležijo upad prebivalstva, predvsem mladih.

Zavod ID20 je bil ustanovljen leta 2019 in nadaljuje začeto delo Društva Idrija 2020, ki je bilo ustanovljeno leta 2012 z namenom razvoja mladinskega sektorja in politik.

Društvo Idrija 2020 je sodelovalo pri ustanovitvi Mladinskega centra Idrija in pripravilo Strategijo za mlade v Občini Idrija 2015-2020. Kot odgovor na izrazito zmanjševanje števila mladih v Občini Idrija, je društvo v ospredje postavilo spodbujanje podjetniške aktivnosti pri mladih, predvsem s področja kulturne dediščine, ki se je izkazalo kot pomemben razvojni potencial pri revitalizaciji podeželja in drugih območij, ki v zadnjih desetletjih doživljajo upad prebivalstva (npr. nekdanja industrijska mesta). Iz manjših prostovoljnih akcij je tako društvo postopoma začelo delati na večjih projektih. Prvi tak projekt je bila TBI metoda (2015-2017), ki je z vključevanjem lokalne skupnosti, še posebej mladih, ponudila 60 predlogov za prihodnost mesta Idrije. TBI metodo je Evropska komisija prepoznala kot dobro prakso pri razvoju pri pripravi novega Sklada za pravičen razvoj.

Pomemben mejnik v delovanju društva je bilo sodelovanje na tekmovanju za najboljšo evropsko socialno inovacijo, kjer je nagrado, ki jo podeljuje Evropska komisija, prejel koncept HeritageLab, inkubator za mlade, ki delujejo na področju kulturne dediščine.

Ker se je delovanje društva na področju kulturne dediščine izkazalo kot strateško pomembno, smo se v letu 2019 odločili za ustanovitev Zavoda ID20, ki nadaljuje in širi začeto delo Društva Idrija 2020. Zavod se tako osredotoča na področja socialnega podjetništva, marketinga in arhitekture, v ospredje pa postavlja razvoj kulturne dediščine v perifernih in podeželskih okoljih, ki v nasprotju z urbanimi okolji zahtevajo drugačen pristop k dediščini, predvsem z večjim vključevanjem lokalne skupnosti,  dolgoročnim delom z mladimi in sinergijami med različnimi sektorji.

Cilji Zavoda ID20:

 1. Iskanje novih idej na področju kulturne dediščine in preizkušanje v praksi.
 2. Strateško umeščanje dediščine za temelj razvoja skupnosti in območij.
 3. Soustvarjanje dediščinskih prostorov za prihodnje rabe
 4. Povezovanje različnih akterjev (s področja kulturne dediščine in izven)
 5. Pomoč dediščinskim akterjem pri uvajanju sprememb

V okviru Društva Idrija in Zavoda ID20 je bilo izvedenih več kot 20 uspešnih, tudi večkrat nagrajenih projektov s področja življenja s kulturno dediščino in (socialnega) podjetništva.

Najbolj izpostavljajo sledeče projekte in aktivnosti:

 1. HeritageLab: HeritageLab je celosten inkubacijski program, ki po korakih razvija potenciale lokalne kulturne dediščine. Namenjen je mladim iz majhnih in srednje velikih krajev, ki želijo z novim razumevanjem dediščine graditi inovativne poslovne ideje in storitve. Inkubacijski program HeritageLab pričenja z delovanjem v letu 2021, ko tudi vstopa v partnersko mrežo Centra za kreativnost (CzK).
 2. HeritageHack: Idrija: Leta 2020 je bil izveden 3-dnevni hackathon dogodek s 45 udeleženci v 15 ekipah. Zaradi COVID-19 je bil dogodek sprva prestavljen, nato pa izveden popolnoma spletno – splošen vtis udeležencev je bil kljub temu izredno dober, dogodek je tekel nemoteno, brez osipa in z veliko stopnjo angažiranosti vseh sodelujočih. V maju 2021 planirajo novo izvedbo hackathona, ki bo posvečen novim idejam na podeželskih in perifernih območjih.
 3. Prenove idrijskih rudarskih hiš (I, II, 2019): Za mesto Idrija je značilen poseben stavbeni tip, ki je povezan s 500-letno tradicijo rudarjenja. V okviru delovanja Zavod ID20 predstavlja idrijske rudarske hiše kot potencial za bodoči razvoj Idrije.
 4. Geocaching: V preteklih letih je bilo postavljenih več kot 60 zakladkov na območju Geoparka Idrija, s katerim omogočamo igrivo odkrivanje kulturne in naravne dediščine.
 5. Razvoj podeželskega mladinskega dela: V okviru svojega delovanja v ospredje postavljajo razvoj mladih na podeželju, v okviru tega skupaj s partnerskimi organizacijami v letu 2021 pripravljajo novo mladinsko strategijo, s katero želijo spodbuditi pripravo strategije za podeželsko mladinsko delo v Sloveniji. V letošnjem letu so izdali brošuro Korak naprej za boljše podeželsko mladinsko delo, ki predstavlja več kot 20 dobrih praks, možnosti financiranja in strategije na področju podeželskega mladinskega dela.
 6. Podcast Odstrta dediščina: Podcast, ki je namenjen širšemu prebivalstvu, v ospredje postavlja priložnosti na področju kulturne dediščine. Dotikamo se tako tem podjetništva, razvoja lokalne skupnosti kot tudi revitalizacije in oživitve dediščinskih prostorov.
 7. TBI Revija. Skupaj s partnerji pripravljajo revijo za prihodnosti mesta in občine Idrija.  Revija TBI je med leti 2012 in 2016 izhajala pod okriljem Kluba idrijskih študentov ob sodelovanju društva Idrija 2020 in Mladinskega centra Idrija. V letu 2020 je izšla nova številka, v prihodnosti pa je želja, da bo vsako leto izšla nova številka.
Naziv podjetja/organizacije Zavod Id20, zavod za inovacije v dediščini
Spletna stran www.id20.si
E-poštni naslov info@id20.si
Facebook https://www.facebook.com/idrija2020
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/id20-institute/
Ulica in hišna številka Vodnikova 3
Poštna številka in pošta 5280 Idrija
Država Slovenija
Telefonska številka 041 620 106 (direktor Peter Lahajnar)