Zavod Sopotniki je nevladna in prostovoljska organizacija, ki nudi brezplačne prevoze za starejše.  Omogoča rešitev prej brezizhodne situacije, ki je pomenila, da starejši zaradi bivanja v odročnejših krajih in s tem povezanih pomanjkljivih prometnih povezav, zaradi odsotnosti avtomobila ali zdravstvenih težav, niso mogli opraviti najnujnejšega, kot je npr. obisk zdravstvenih storitev. Zavod Sopotniki tako v skupno šestih letih delovanja starejšim s storitvijo brezplačnih prevozov omogoča, da opravijo najnujnejše: zdravstvene in bolnišnične preglede, bolnišnične staleže, različne opravke (trgovina, lekarna, frizer, nakup rož), ter svoje življenje še polepšajo z obiski najdražjih, obiski kulturnih prireditev in drugih javnih dogodkov, tečajev, kreativnih delavnic itd.

Zavod Sopotniki je nevladna prostovoljska, nepridobitna organizacija, ki trenutno na območju 15-ih slovenskih občin skrbi za skoraj 3.000 starejših uporabnikov. V svojih vrstah združuje 250 prostovoljcev, ki so usposobljeni za delo na terenu; vozijo službena oz. namenska vozila in nudijo družabništvo ter spremstvo na poti.

 Cilji programa:

 • zagotavljanje trajnostnega sistema mobilnosti za starejše iz ruralnih območij;
 • povečati kakovost življenja, samostojnost in pozitivni vpliv na zdravje starostnikov;
 • omogočiti dostop do storitev za starostnike (zdravstvene storitve, izobraževalne, kulturne vsebine, trgovine itd.)
 • promocija vključujoče družbe, prostovoljstva in medgeneracijske solidarnosti,
 • preprečevanje osamljenosti in izoliranosti sterejših,
 • preprečevanje neenakosti oz. diskriminacije pri dostopu do storitev z naslova starosti in kraja bivanja.

Sopotniki povezujejo:

 • ruralno in urbano;
 • periferijo s središčem;
 • različne generacije med seboj;
 • ljudi s kraji;
 • kraje z ljudmi;
 • različne organizacije med seboj z namenom izboljšanja kakovosti življenja starostnikov.

Organiziranost:

Zavod Sopotniki v sodelovanju s pogodbenimi partnerji odpre lokalno enoto Sopotnikov (npr. Sopotniki Idrija). Zaposli se lokalnega koordinatorja enote, pridobi prostovoljsko ekipo in zagotovi službeno vozilo. Sedež oz. vodstvo Sopotnikov delo koordinatorja enote in prostovoljcev koordinira, jih usposablja, skrbi za doseganje standardov kakovosti storitve in aplicira novosti, saj storitev neprenehoma nadgrajuje.

Uvajanje IT rešitev v socialno varstvo:

Celotna mobilnostna in socialna storitev je podprta z najnaprednejšo IT infrastrukturo – s spletnimi in mobilnimi aplikacijami, ki podpirajo delovni proces v organizaciji, le-tega optimizira in ureja ter cilja na zadovoljstvo vseh udeleženih v zagotavljanje kakovostne, učinkovite predvsem pa varne mobilnosti za starejše.

Poleg premagovanja kilometrov je dodana vrednost Sopotnikov:

 • socialna interakcija, ki se zgodi med prostovoljnim voznikom in starejšim občanom. Med voznikom in starostnikom se odvije sproščeno druženje in preprost pogovor. Zato stik starejšega občana z voznikom bistveno izboljša počutje, zmanjša stres in poveča zadovoljstvo;
 • prenos znanj in izkušenj, vsak dan za krmilo vozila Sopotnikov sede drugi prostovoljec. Skupino prostovoljcev bogatijo zanimivi karakterji, različna starost, različni profili in poklici. Vsem je skupna želja po pomoči starostnikom in občutek za sočloveka. Med vožnjo se odvijajo zanimivi pogovori o življenjskih izkušnjah in pridobljenih znanjih. Primer: prostovoljec arheolog, ki na poti razlaga uporabnici, da je na območju, kjer je doma, gradišče staro več tisoč let. Gospa se spomni, kako so ji njeni stari starši pripovedovali o tem, da so tu živeli predniki. Ko se je peljala z drugim prostovoljcem, je temu povedala, kaj je izvedela prejšnjikrat;
 • medgeneracijska solidarnost; ne gre le za solidarnost med mladimi in starejšimi, ampak za solidarnost med vsemi generacijami. Mnogo krat si prostovoljni vozniki vzamejo dodaten čas in privolijo k povabilu na tortico, spremljajo uporabnike, pomagajo pri nakupih, pomagajo pri nošnji vrečk iz trgovine in do hiše itd.

Ciljna skupina uporabnikov, ki jim je program oz. projekt namenjen:

starejši nad 65 let (ki živijo v občini, ki jo lokalna enota geografsko pokriva in nimajo druge možnosti mobilnosti).

   Kontaktni podatki

Zavod Sopotniki,
zavod za medgeneracijsko solidarnost

   Kraška ulica 2, 6210 Sežana

   www.sopotniki.org

  info@sopotniki.org

041 889 592 – Anu, vodja prog.

040 162 875 – Marko, direktor