Evrosad d.o.o. Krško je podjetje, ki na svojih površinah prideluje različne sadne vrste. S podjetjem sodelujejo pogodbeni pridelovalci sadja in zelenjave. S sodobno sadno hladilnico lahko zagotavljamo oskrbo potrošnika s sadjem skozi vso leto. Z izgradnjo sortirno pakirnega centra,  je omogočeno obratovanje robotske sortirne linije z izvajanjem sortiranja po barvi, kvaliteti, teži in velikosti, kakor tudi delovanje avtomatiziranih pakirnih linij za najzahtevnejše trge.

Evrosad d.o.o. Krško je podjetje, ki trenutno prideluje sadje jabolka, hruške, breskve, češnje in jagode) na 250 ha ter obenem sodeluje s 30 lokalnimi pridelovalci sadja in zelenjave. Obenem je povezano s podjetjem Sadjarstvo Ormož, ki na svojih 100 ha prideluje BIO sadje. Pridelovalci sadja so vključeni v nacionalno shemo Izbrana kakovost ter delujejo po standardu GlobalGap (delovanje po smernicah dobre kmetijske prakse). V podjetju se vrši kakovostni nadzor nad pridelanim sadjem.

S povečanjem proizvodov in zahtev trga smo investirali v sodobni sortirno-pakirni center.

Tehnološka oprema v sortirno- pakirnem centru je sestavljena iz

Stroja za pranje, ki omogoča robotsko linijsko pranje sadnih zabojev z rotiranjem za različne širine sadnih zabojev.

Sortirne linije, sestavljene iz ločevalnih vodnih kanalov z avtomatskim polnilcem sadnih zabojev in avtomatskim sistemom etiketiranja sledljivosti.

Opreme za nadzor kvalitete, kamera GLOBALSCAN z visoko frekvenco osvetlitve omogoča določanje najmanjših napak na sadju. S tem je omogočeno ločevanja sadja po posameznih izhodnih linijah glede na barvo, velikost, kvaliteti in teži.

Linij za pakiranje: . Računalniško aktiviranje naročila z aktivacijo displejev do viličaristov, pakirnih linijah in skladišču embalaže s sledljivostjo naročila po sorti, kvaliteti, kupcu, embalaži. Omogoča se avtomatsko potapljanje zabojnikov v vodni kanal s čitalno tehnologijo za sledljivost, egalizacijo teže,  pokrivanje kartonov s folijo za prodajo sadja na kos, avtomatsko polnjenje predpakiranih izdelkov, avtomatsko deklariranje, zlaganje na paleto in vezanje palet s povezovalnim trakom

  • Čitalci: Z raznimi čitalci kod zagotavljamo in sledimo označevanje polnih palet ter sledimo avtomatsko odčitavanje sadnega zaboja na linijah po lastniku in sorti.
  • Monitorji: viličaristi so opremljeni z monitorji, kjer dobijo informacijo o trenutnem procesu-naročilu ter podatke za pripravo vnaprej. Skladišče embalaže je opremljeno tudi z monitorji, kjer je vidna informacija o stanju naročila ter možnostjo priprave za naslednje naročilo. Ravno tako je vsaka pakirna linija opremljena z monitorji, kjer je vidno tekoče naročilo s podrobnejšimi informacijami o realizaciji.

Cilji robotizacije:

–       zagotavljanje kvalitetnega sadja,

–       zagotavljanje sledljivosti »od njive do vilic«,

–       omogočiti potrošnikom različne vrste pakiranih izdelkov.

Ciljna skupina uporabnikov:  odjemalci po vsem svetu

Naziv podjetja/organizacije Evrosad d.o.o. Krško
Spletna stran www.evrosad.si
E-poštni naslov info@evrosad.si
Facebook @SkupinaEvrosad
Ulica in hišna številka Cesta 4. julija 134
Poštna številka in pošta 8270 Krško
Država Slovenija
Telefonska številka 07 4904130