Kmetijstvo in prehrana


Mobilnost in dostopnost


Zdravje, sociala, dolgotrajna oskrba


Energetika


Varstvo okolja, ohranjanje narave, blaženje podnebnih sprememb


Družba


Digitalizacija


Prostor/infrastruktura


Turizem


Kulturna dediščina


Podjetništvo/družbene inovacije

Usmeritve

  • Razvoj storitev mobilnih ambulant za pomoč ostarelim na domu
  • Razvoj sistemov telemedicine
  • Nadgradnja programov, zdravstvenih in socialnih storitev za starejše, dolgotrajna oskrba
  • Spodbujanje zdravega življenjskega sloga (prehrana, gibanje itd.)