Na tržnici Videm Krško, so s pomočjo evropskih sredstev  (program CLLD) omogočeni novi prodajni kanali lokalnim ponudnikov. Trenutno so postavljeni trije različni avtomati (dva ribomata, medomat, jajcemat). Tovrstni prodajni kanal omogoča prodajo 24/7 skozi celo leto. Projekt avtomatizacije prodaje združuje znanje, optimizira čas in stroške ter je prijazen do uporabnikov.

Tržnica je prostor oz. mesto, kjer poteka izmenjava blaga med ponudnikom in kupcem. Od nekdaj je bila barvito mesto srečevanj, zadovoljnih izmenjav in nakupov. Včasih je ob tržnih dnevih vse vrvelo, bil je čas za pogovor in iskrivo izmenjavo zadnjih novic, najbolj pa je razveseljevala domača, zdrava ponudba sadja, zelenjave, živine, vin, sokov in mesnih izdelkov iz bližnje okolice. Ponudba je pritegnila tako meščane kot kupce iz bolj oddaljenih središč…

Ob spremembi potrošniških navad, se je skozi leta vloga tržnice spreminjala. Redno delovanje tržnice se je omejilo le na sobotne dopoldneve.

Po prenovi objekta tržnice v Krškem, se je pojavila potreba in interes po dodatni oživitvi objekta. Ponovna sprememba potrošniških navad, ozaveščanje kupcev o pomenu lokalno pridelane hrane in vedno pestrejša ponudba lokalnih izdelkov je ob podpori lokalne skupnosti pripomogla k oživitvi tržnice.

V zadnjih letih Tržnica Videm posebej zaživi ob izvedbi različnih tematsko obarvanih dogodkih, ki potekajo skozi leto. Dogodki, katerih organizator je Center za podjetništvo in turizem Krško,  potekajo v prvem nadstropju tržnice in na dogodek združijo tudi do petdeset različnih ponudnikov, ki vas prepričajo s kvaliteto lokalnih živil in izvirnimi izdelki za različna darila in dekoracijo. Na dogodkih sodelujejo tudi številna društva in objekt ponovno postaja mesto srečevanj, zadovoljnih izmenjav in nakupov.

Storili pa smo še korak naprej. Združili smo znanje, ponudnike in lokacijo ter kot prvi v Sloveniji na tržnici ponudili ribomat za prodajo lokalnih rib in ribjih izdelkov. Realizacija, ki je potekala ob podpori evropski sredstev je bila v okolju dobro sprejeta. Ribomat je kmalu dobil družbo medomata in jajcemata. V drugem je tako na voljo lokalno pridelan med različnih proizvajalcev, v slednjem pa sveža kokošja jajca talne reje.

Prodaja preko avtomatov ima številne prednosti. Sveži izdelki so kupcem na voljo celo leto 24/7, ponudnikom pa tovrstni prodajni kanal omogoča boljšo izrabo svojega časa, stalno prisotnost v lokalnem okolju in spremljanje prodaje na daljavo.

Prisotnost različnih avtomatov na Tržnici Videm Krško, se je prikazala kot dobra praksa.

Tovrstni način prodaje prispeva k razvoju podeželja ter prispeva k povezovanju in mreženju različnih deležnikov.

Naziv podjetja/organizacije Center za podjetništvo in turizem Krško
Spletna stran https://www.trznicavidem.si/
E-poštni naslov Za dogodke: karl.vertovsek@cptkrsko.si

Za sodelovanje v sklopu rednega delovanja: marija@agroposavje.si

Facebook https://www.facebook.com/KmeckaTrznicaVidem

https://www.facebook.com/trznica.videm

Ulica in hišna številka Cesta krških žrtev 44
Poštna številka in pošta 8270 Krško
Država Slovenija
Telefonska številka 07 490 22 20 in 041 655 936