Mlekarna Planika odkupuje in predeluje izključno samo slovensko mleko, ki je pridelano na hribovitih območjih občin Tolmin, Kobarid, Bovec, Kanal ob Soči, Nova Gorica in Cerkno. Iz mleka odkupljenega na teh področjih pridelujemo izdelke pod blagovno znamko Planika. V svojem sestavu imamo tudi Ogledno ekološko posestvo Bogata v Bovcu, kjer redimo krave molznice in pridobivamo ekološko mleko za potrebe proizvodnje ekoloških izdelkov. Posebno pozornost posvečamo svežemu, pasteriziranemu nehomogeniziranemu mleku, saj ima naše mleko specifičen poln okus, na kar nedvomno vpliva prehrana, način vzreje živali in visokogorski predeli našega odkupnega območja, kjer se živina v poletnih mesecih pase, pozimi pa jo rejci krmijo s kvalitetno krmo. S pasterizacijo v mleku uničimo škodljive mikrobe, hkrati pa so ohranjene vse bistvene lastnosti surovega mleka. Mleku v Mlekarni Planika ne dodajamo nobenih dodatkov, saj je že zaradi zgoraj naštetih dejavnikov visoko kvalitetno in predvsem naravno. Zaradi izjemne kakovosti samega mleka lahko proizvedemo zelo kakovostne izdelke. Poleg sirov, surovega masla, fermentiranih izdelkov in svežega mleka ter skute, smo tudi proizvajalec sladke albuminske skute, ki jo odlikuje visok delež beljakovin, kot sta albumin in globulin. Eden najpomembnejših izdelkov Mlekarne Planika je sir Tolminc, ki se ga na tem področju izdeluje že več stoletji. Zanj je značilno, da je izdelan po tradicionalni metodi iz nehomogeniziranega mleka, zorjen je na lesenih policah v kontroliranih pogojih, kar mu daje značilne organoleptične lastnosti. Sir Tolminc ima tudi certifikat Zaščita označbe porekla, pridobljen na evropskem nivoju.  Z odkupom mleka od kmetov pripomoremo k obstoju živinoreje, obdelanosti kmetijskih zemljišč, doprinosu dohodka kmetom in zaposlovanju delavcev na teh področjih. Imamo tudi lastno ekološko posestvo Bogata v Bovcu. Tako je tudi Mlekarna Planika certificirana kot mlekarna za proizvodnjo ekološkega mleka, sira in jogurta.

V Mlekarni Planika smo v muzeju, ki ga imamo na našem dvorišču skupaj s Tolminskim muzejem postavili zgodovinsko – etnološko zbirko OD PLANINE DO PLANIKE, kjer je predstavljena dediščina planinskega pašništva in razvoj sirarstva, na osnovi katere je nastala današnja Mlekarna Planika. Namen razstave je, da se planinsko pašništvo in sirarstvo predstavi širši javnosti, prav tako pa smo obiskovalcem želeli prikazati predelavo mleka v sire in druge mlečne proizvode v današnji Mlekarni Planika. V muzeju je na ogled planinski stan z vso potrebno opremo za predelavo mleka v sir, ki so jo in se jo še danes uporablja na naših planinah. Zelo zanimiv je poleg sirarskega stanu, osrednji del zbirke s filmom, ki obiskovalcem nazorno prikaže delo in življenje na planinah, pa tudi predelavo mleka v vse mlečne izdelke Mlekarne Planika.

Vodilo pri našem delu je, da ohranjamo  tradicijo in s tem drugačnost ob upoštevanju vseh danes predpisanih standardov, ki jih upoštevamo pri našem delu.

Zato nosijo naši izdelki v sebi energijo neokrnjene narave, sproščujočo tišino, globoko modrino, višinsko svežino… predvsem pa: ČLOVEŠKO TOPLINO.

Osnovna dejavnost, ki jo podjetje Mlekarna Planika opravlja je: Odkup in predelava mleka, Proizvodnja raznih fermentiranih izdelkov (kefir, kislo mleko, čebelji panj, sladka smetana, pinjenec, sirotka, eko jogurt, eko jogurt s konopljinim oljem,..), Proizvodnja surovega masla, tolminske skute, sladke albuminske skute, Proizvodnja sirov (mehki siri, poltrdi siri,trdi siri), Proizvodnja ribjega namaza. Pomožne dejavnosti pa so: Trgovina, Bife, Posestvo Bogata, Bovec, Muzej.

VIZIJA: Kot proizvajalec zdravih, visokokakovostni, slovenskih mlečnih izdelkov, ki nosijo oznako Izbrana kakovost, želimo izboljšati tržno pozicijo in z odličnostjo zadovoljevati potrebe potrošnika ter utrjevati zavedanje, da je doma pridelana hrana najboljša.

 

POSLANSTVO: Smo proizvajalci zdrave, kakovostne in okusne slovenske hrane, ohranjamo dediščino in kulinarično tradicijo na področju mlekarstva in sirarstva.

 

Mlekarna Planika je bila ustanovljena z namenom odkupiti vse mleko, ki je pridelano v Posočju, to je od posoških kmetov, lastnikov mlekarne, ga predelati v visoko kvalitetne izdelke  z veliko dodano vrednostjo ter prepričati potrošnike, da posegajo po teh izdelkih. Skozi vsa leta poslovanja smo vse naše delo gradili na upoštevanju tradicije in močni zgodbi , ki pripoveduje o življenju in delu tu v soški dolini, kjer življenje nikoli ni bilo prav lahko. In prav to tradicijo, znanje naših dedov, naravnih danosti, ki nam jih nudi prelepo Posočje, planine visoko v gorah, ki se pnejo nad dolino, zdrava živina, ki je pretežni del leta na paši, skušamo v mlekarni Planika preliti v proizvode, ki jih danes ponujamo slovenskemu potrošniku.

VREDNOTE: Vsi zaposleni v podjetju delujemo v skladu z našimi vrednotami, ki temeljijo na spoštovanju tradicije, znanju in odgovornosti do našega okolja, narave, naših prednikov in naših kupcev.

V družbi Mlekarni Planika d.o.o. Kobarid je bilo konec leta 2020 zaposlenih 73 ljudi.

Naziv podjetja/organizacije MLEKARNA PLANIKA D.O.O.,
Spletna stran WWW.MLEKARNA-PLANIKA.SI
E-poštni naslov INFO@MLEKARNA-PLANIKA.SI
Facebook https://www.facebook.com/mlekarnaplanika/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/mlekarna-planika/
Ulica in hišna številka Gregorčičeva 32
Poštna številka in pošta 5222 Kobarid
Država Slovenija
Telefonska številka 05 38 41 000