V naslednjih desetletjih bomo podeželje ohranili in razvili s pomočjo novih tehnologij in konceptov, Slovenija pa bo vodilna evropska država pri povečevanju kakovosti življenja na podeželju. Živeli bomo v pametnih vaseh, ki so odgovor na usmeritve Evropske Unije: »Zelena, digitalna in odporna Evropa.«

V okviru projekta Pametne vasi je v organizaciji nosilca Pametnih vasi evropskega poslanca Franca Bogoviča SLS/EPP v Sloveniji potekalo 30 regionalnih omizij, na katerih so se predstavili nosilci dobrih praks. Hkrati s predstavitvami že izdelanih rešitev so udeleženci omizij izpostavili mnoge pomanjkljivosti in izzive podeželja, ki jih bo v prihodnje še treba nasloviti.

Podeželje se sooča s pomanjkanjem privlačnih zaposlitvenih možnosti, pomanjkanjem znanj in spretnosti, nezadostnim vlaganje v povezljivost, infrastrukturo in osnovne storitve. Posledica tega je beg mladih s podeželja, kar še dodatno zaostruje staranje prebivalstva na podeželju in posledično praznjenje podeželja.

Razvoj Pametnih vasi je odgovor na izzive podeželja in zagotavlja, predvsem s koriščenjem potencialov podeželja in njegovega največjega kapitala – ljudi –, pa tudi s pritiskom na odločevalce, da sprejmejo ustrezne politike in zagotovijo financiranje v prihodnost usmerjenih projektov, ustvarjanje novih delovnih mest, socialno vključenost in generacijsko pomladitev.

S pametnim pristopom Pametne vasi združujejo oblikovalce politike, podjetja, akademsko sfero in civilno družbo ter spodbujajo inovacije s pomočjo orodij, ki temeljijo na IKT, da bi vasi in podeželje ostalo privlačno za delo in življenje.